201806150591955012018/C 231/482682018TC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL20180427383811

Zadeva T-268/18: Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Sandrone/EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)


C2312018SL3810120180427SL0048381381

Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Sandrone/EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Zadeva T-268/18)

2018/C 231/48Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Luciano Sandrone (Barolo, Italija) (zastopnik: A. Borra, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Luciano Sandrone“ – prijava št. 14 416 598

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. februarja 2018 v zadevi R 1207/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Neobstoj dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke v skladu s členom 42(2) in (3) Uredbe št. 2017/1001.

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.