201806150591955012018/C 231/482682018TC23120180702HR01HRINFO_JUDICIAL20180427383811

Predmet T-268/18: Tužba podnesena 27. travnja 2018. – Sandrone protiv EUIPO-a – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)


C2312018HR3810120180427HR0048381381

Tužba podnesena 27. travnja 2018. – Sandrone protiv EUIPO-a – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Predmet T-268/18)

2018/C 231/48Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Luciano Sandrone (Barolo, Italija) (zastupnik: A. Borra, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Luciano Sandrone” – Prijava za registraciju br. 14 416 598

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. veljače 2018. u predmetu R 1207/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Nepostojanje dokaza o stvarnoj uporabi ranijeg žiga u skladu s člankom 42. stavkom 2. i 3. Uredbe br. 2017/1001.

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.