201806150591955012018/C 231/482682018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180427383811

Kohtuasi T-268/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Sandrone versus EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)


C2312018ET3810120180427ET0048381381

27. aprillil 2018 esitatud hagi – Sandrone versus EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Kohtuasi T-268/18)

2018/C 231/48Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Luciano Sandrone (Barolo, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Borra)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Luciano Sandrone“ – registreerimistaotlus nr 14 416 598

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 26. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 1207/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist ei ole tõendatud määruse 2017/1001 artikli 42 lõigete 2 ja 3 kohaselt;

rikutud on määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b.