201806150591955012018/C 231/482682018TC23120180702DA01DAINFO_JUDICIAL20180427383811

Sag T-268/18: Sag anlagt den 27. april 2018 — Sandrone mod EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)


C2312018DA3810120180427DA0048381381

Sag anlagt den 27. april 2018 — Sandrone mod EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Sag T-268/18)

2018/C 231/48Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Luciano Sandrone (Barolo, Italien) (ved advokat A. Borra)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Luciano Sandrone

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »Luciano Sandrone« — EU-varemærkeansøgning nr. 14 416 598

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 26. februar 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1207/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Manglende bevis for reel brug i henhold til artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning 2017/1001.

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.