201806150591955012018/C 231/482682018TC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180427383811

Věc T-268/18: Žaloba podaná dne 27. dubna 2018 – Sandrone v. EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)


C2312018CS3810120180427CS0048381381

Žaloba podaná dne 27. dubna 2018 – Sandrone v. EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Věc T-268/18)

2018/C 231/48Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Luciano Sandrone (Barolo, Itálie) (zástupce: A. Borra, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Lucian Sandrone“ – Přihláška č. 14 416 598

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. února 2018 ve věci R 1207/2017-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Neprokázání skutečného užívání starší ochranné známky v souladu s čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 2017/1001.

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.