201806080281931322018/C 221/422642018TC22120180625SL01SLINFO_JUDICIAL20180427363611

Zadeva T-264/18: Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)


C2212018SL3610120180427SL0042361361

Tožba, vložena 27. aprila 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)

(Zadeva T-264/18)

2018/C 221/42Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italija) (zastopnik: G. Medri, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element mo.da – Prijava št. 16 430 035

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. februarja 2018 v zadevi R 2065/2017-5

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.