201806080281931322018/C 221/422642018TC22120180625RO01ROINFO_JUDICIAL20180427363611

Cauza T-264/18: Acțiune introdusă la 27 aprilie 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)


C2212018RO3610120180427RO0042361361

Acțiune introdusă la 27 aprilie 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)

(Cauza T-264/18)

2018/C 221/42Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italia) (reprezentant: G. Medri, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca figurativă a Uniunii Europene figurativă care include elementul verbal „mo.da” — cererea de înregistrare nr. 16430035

Decizia atacată: Decizia Camerei a Cincea de recurs a EUIPO din 20 februarie 2018 în cauza R 2065/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) Regulamentul nr. 2017/1001.