201806080281931322018/C 221/422642018TC22120180625PL01PLINFO_JUDICIAL20180427363611

Sprawa T-264/18: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2018 r. – Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)


C2212018PL3610120180427PL0042361361

Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2018 r. – Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)

(Sprawa T-264/18)

2018/C 221/42Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Medri)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „mo.da” – zgłoszenie nr 16 430 035

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie R 2065/2017-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001.