201806080281931322018/C 221/422642018TC22120180625LV01LVINFO_JUDICIAL20180427363611

Lieta T-264/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. aprīlī – Gruppo Armonie/EUIPO (“mo.da”)


C2212018LV3610120180427LV0042361361

Prasība, kas celta 2018. gada 27. aprīlī – Gruppo Armonie/EUIPO (“mo.da”)

(Lieta T-264/18)

2018/C 221/42Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Itālija) (pārstāvis: G. Medri, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdisko elementu “mo.da” – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 430 035

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 20. februāra lēmums lietā R 2065/2017–5

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu.

Izvirzītais pamats:

Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.