201806150561955272018/C 231/442612018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180426353511

Kohtuasi T-261/18: 26. aprillil 2018 esitatud hagi – Roxtec versus EUIPO – Wallmax (seitset kontsentrilist sinist ringi sisaldava musta ruudu kujutis)


C2312018ET3510120180426ET0044351351

26. aprillil 2018 esitatud hagi – Roxtec versus EUIPO – Wallmax (seitset kontsentrilist sinist ringi sisaldava musta ruudu kujutis)

(Kohtuasi T-261/18)

2018/C 231/44Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Roxtec AB (Karlskrona, Rootsi) (esindajad: advokaadid J. Olsson ja J. Adamsson)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Wallmax Srl (Milano, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk, mis kujutab musta ruutu, mis sisaldab seitset kontsentrilist sinist ringi – ELi kaubamärk nr 14 338 735

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 8. jaanuari 2018. aasta otsus asjas R 940/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista nii käesoleva menetluse kui ka EUIPO menetluse kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse 2017/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii rikkumine.