201806150561955272018/C 231/442612018TC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180426353511

Věc T-261/18: Žaloba podaná dne 26. dubna 2018 – Roxtec v. EUIPO – Wallmax (Vyobrazení černého čtverce se sedmi modrými soustřednými kružnicemi)


C2312018CS3510120180426CS0044351351

Žaloba podaná dne 26. dubna 2018 – Roxtec v. EUIPO – Wallmax (Vyobrazení černého čtverce se sedmi modrými soustřednými kružnicemi)

(Věc T-261/18)

2018/C 231/44Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Roxtec AB (Karlskrona, Švédsko) (zástupci: J. Olsson a J. Adamsson, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Wallmax Srl (Milán, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie (Vyobrazení černého čtverce se sedmi modrými soustřednými kružnicemi) – Ochranná známka Evropské unie č. 14 338 735

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. ledna 2018, ve věci R 940/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů tohoto řízení a řízení před EUIPO.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 2017/1001.