201806080201931232018/C 221/412592018TC22120180625RO01ROINFO_JUDICIAL20180423353511

Cauza T-259/18: Acțiune introdusă la 23 aprilie 2018 – Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg/EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)


C2212018RO3510120180423RO0041351351

Acțiune introdusă la 23 aprilie 2018 – Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg/EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)

(Cauza T-259/18)

2018/C 221/41Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Polonia) (reprezentant: M. Kondrat, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „Unifoska” – cererea de înregistrare nr. 015017841

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 7 februarie 2018 în cauza R 1503/2017-5.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și trimiterea cauzei la EUIPO pentru reexaminare;

sau

modificarea deciziei atacate în sensul că nu există motive relative pentru refuzul cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene 01501784 „Unifoska” pentru toate produsele din clasa 1 și marca trebuie să fie înregistrată;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001;

încălcarea principiului protecției încrederii legitime și a principiului securității juridice.