201806080201931232018/C 221/412592018TC22120180625HU01HUINFO_JUDICIAL20180423353511

T-259/18. sz. ügy: 2018. április 23-án benyújtott kereset – Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg kontra EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)


C2212018HU3510120180423HU0041351351

2018. április 23-án benyújtott kereset – Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg kontra EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)

(T-259/18. sz. ügy)

2018/C 221/41A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Lengyelország) (képviselő: M. Kondrat ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: Unifoska európai uniós szóvédjegy – 015017841 sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. február 7-én hozott határozata (R 1503/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és utalja vissza az ügyet az EUIPO elé újbóli elbírálás céljából;

vagy

változtassa meg a megtámadott határozatot annak kimondásával, hogy nem állnak fenn viszonylagos kizáró okok a 015017841 sz. Unifoska európai uniós védjegynek az 1. osztályba tartozó valamennyi áru vonatkozásában történő lajstromozásával szemben, és hogy a védjegy lajstromozható.

rendelje el a felperes költségeinek megtérítését.

Jogalapok

A 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a bizalomvédelem elvének és a jogbiztonság elvének megsértése.