201806080201931232018/C 221/412592018TC22120180625CS01CSINFO_JUDICIAL20180423353511

Věc T-259/18: Žaloba podaná dne 23. dubna 2018 – Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg v. EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)


C2212018CS3510120180423CS0041351351

Žaloba podaná dne 23. dubna 2018 – Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg v. EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)

(Věc T-259/18)

2018/C 221/41Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Polsko) (zástupce: M. Kondrat, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Unifoska“ – Přihláška č. 015017841

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. února 2018, ve věci R 1503/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc zpět EUIPO k novému posouzení;

nebo

napadené rozhodnutí změnil tak, že neexistují žádné relativní důvody pro zamítnutí zápisu přihlášky č. 015017841 ochranné známky Evropské unie „Unifoska“ pro výrobky zařazené ve třídě 1 a ochranná známka by měla být zapsána;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

Porušení zásady ochrany legitimního očekávání a zásady právní jistoty.