201806080241931502018/C 221/402572018TC22120180625RO01ROINFO_JUDICIAL20180424343521

Cauza T-257/18: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2018 – Iberpotash/Comisia


C2212018RO3410120180424RO0040341352

Acțiune introdusă la 24 aprilie 2018 – Iberpotash/Comisia

(Cauza T-257/18)

2018/C 221/40Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Iberpotash, SA (Suria, Spania) (reprezentanți: N. Niejahr și B. Hoorelbeke, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (UE) 2018/118 a Comisiei din 31 august 2017 privind ajutorul de stat SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) pus în aplicare de Spania în favoarea Iberpotash [notificată cu numărul C(2017) 5877] ( 1 );

în subsidiar:

anularea deciziei atacate în măsura în care constată că măsura 1 conține un ajutor de stat și dispune recuperarea acestuia, majorat cu dobânzi, de la reclamantă; și/sau

anularea deciziei atacate în măsura în care stabilește că suma ajutorului ilegal, dar compatibil, primit de reclamantă și cuprins în măsura 4 se ridică la 3902461,30 euro și că suma ajutorului ilegal care trebuie recuperat cu dobânzi de la reclamantă se ridică la 3958109,70 euro;

obligarea Comisiei să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă în legătură cu prezenta procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea de către Comisie a articolului 107 alineatul (1) TFUE prin constatarea faptului că măsura 1 implică un transfer de resurse de stat.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea de către Comisie a articolului 107 alineatul (1) TFUE prin constatarea faptului că măsura 1 conferă un avantaj economic selectiv în favoarea reclamantei. În subsidiar, reclamanta susține că Comisia nu a determinat în mod corect suma eventualului ajutor de stat ilegal și incompatibil, care rezultă din măsura 1, cu încălcarea articolului 16 alineatul (1) din regulamentul privind procedurile ( 2 ).

3.

Al treilea motiv, invocat cu titlu subsidiar, este întemeiat pe încălcarea de către Comisie a articolului 16 alineatul (1) din regulamentul privind procedurile în ceea ce privește măsura 1 prin dispunerea recuperării, întrucât o asemenea recuperare ar încălca așteptările legitime ale reclamantei și/sau principiul securității juridice.

4.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea de către Comisie a articolului 107 alineatul (1) TFUE prin constatarea faptului că măsura 4 conferă un avantaj economic selectiv în favoarea reclamantei.

5.

Al cincilea motiv, invocat cu titlu subsidiar, este întemeiat pe încălcarea de către Comisie a articolului 16 alineatul (1) din regulamentul privind procedurile prin determinarea incorectă a sumei eventualului ajutor ilegal și incompatibil, care rezultă din măsura 4.


( 1 ) JO 2018 L 28, p. 25.

( 2 ) Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO, 2015, L 248, p. 9).