201806150771955392018/C 231/422552018TC23120180702HU01HUINFO_JUDICIAL20180423333421

T-255/18. sz. ügy: 2018. április 23-án benyújtott kereset – US kontra EKB


C2312018HU3310120180423HU0042331342

2018. április 23-án benyújtott kereset – US kontra EKB

(T-255/18. sz. ügy)

2018/C 231/42Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: US (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a jelen keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen:

semmisítse meg a felperes szerződésének átváltoztatásáról szóló 2017. június 13-i határozatot;

semmisítse meg az EKB 2017. október 11-i, a felperes 2017. augusztus 11-i közigazgatási felülvizsgálat („administrative review”) iránti kérelmét elutasító határozatát;

semmisítse meg az EKB 2018. február 13-i, a felperessel ugyanaznap közölt és a felperes 2017. december 7-i panaszát („grievance procedure”) elutasító határozatát;

állapítson meg kártérítést az elszenvedett károk miatt;

az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a szerződések átváltoztatására vonatkozó politikával szembeni jogellenességi kifogáson alapul, mivel az megsérti az alkalmazási feltételek 10. cikkének c) pontját, valamint a személyi állományra alkalmazandó szabályok 2.0. cikkét, és a jogszabályi hierarchia megsértésével hozták meg.

2.

A második jogalap jogellenességi kifogáson alapul, mivel az alkalmazási feltételek 10. cikkének c) pontja, valamint a Személyi állományra alkalmazandó szabályok 2.0. cikke sérti az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvet, valamint az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás (6) preambulumbekezdését.

3.

A harmadik jogalap az Annual Salary and Bonus Review (ASBR) iránymutatásaival kapcsolatos jogellenességi kifogáson alapul, mivel azok sértik az indokolási kötelezettséget és a jogbiztonság elvét.

4.

A negyedik jogalap a nyilvánvalóan téves értékelésen, valamint az indokolási kötelezettség megsértésén alapul egyrészt a felperes fizetési fokozatokba történő besorolását illetően, másrészt annak „folyamatos fejődését” illetően, harmadrészt a vállalat érdekének („business needs”) a felperes különös ismeretei, készségei és képességei szempontjából történő fenntartását illetően.