201806220661970622018/C 240/562532018TC24020180709HR01HRINFO_JUDICIAL20180423484922

Predmet T-253/18: Tužba podnesena 23. travnja 2018. – VY protiv Komisije


C2402018HR4820120180423HR0056482492

Tužba podnesena 23. travnja 2018. – VY protiv Komisije

(Predmet T-253/18)

2018/C 240/56Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: VY (zastupnik: J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi i presudi,

da se odluka o imenovanju [povjerljivo] ( 1 ) na mjesto šefa odjela u odjelu [povjerljivo] Delegacije Europske unije u Japanu i odluka o odbijanju tužiteljeve prijave poništavaju;

da se Komisiji nalaže snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obavijesti o slobodnom radnom mjestu.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 21. Povelje o temeljnim pravima i članka 1.d Pravilnika o osoblju.


( 1 ) Povjerljivi podaci su izostavljeni.