201806220661970622018/C 240/562532018TC24020180709ET01ETINFO_JUDICIAL20180423484922

Kohtuasi T-253/18: 23. aprillil 2018 esitatud hagi – VY versus komisjon


C2402018ET4820120180423ET0056482492

23. aprillil 2018 esitatud hagi – VY versus komisjon

(Kohtuasi T-253/18)

2018/C 240/56Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: VY (esindaja: advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

teha otsus, millega

tühistatakse otsus nimetada [konfidentsiaalne] ( 1 ) Euroopa Liidu delegatsiooni Jaapanis [konfidentsiaalne] üksuse juhi ametikohale ja otsus lükata tagasi hageja kandidatuur;

mõistetakse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on teadet vaba ametikoha kohta.

2.

Teine väide, et rikutud on põhjendamiskohustust.

3.

Kolmas väide, et rikutud on põhiõiguste harta artiklit 21 ning personalieeskirjade artiklit 1d.


( 1 ) Konfidentsiaalsed andmed kustutatud.