201806080111931412018/C 221/392512018TC22120180625LT01LTINFO_JUDICIAL20180423333311

Byla T-251/18: 2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje IFSUA / Taryba


C2212018LT3310120180423LT0039331331

2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje IFSUA / Taryba

(Byla T-251/18)

2018/C 221/39Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barselona, Ispanija), atstovaujamas advokato T. Gui Mori

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Pagal SESV 263 straipsnio ketvirtos pastraipos paskutinį sakinį tiesiogiai susijęs ieškovas IFSUA Bendrojo Teismo prašo panaikinti 2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamento (ES) (2018 m. sausio 31 d.Oficialusis leidinys) 2 straipsnio 2 dalį ir 9 straipsnio 4 ir 5 dalis, kurios turi būti suprantamos kaip „reguliavimo aktas“, skirtas ribojamųjų priemonių vykdymui ir mėgėjų žvejybos galimybių BLSK, remdamasis aiškiais šių nuostatų atskyrimo kriterijais.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys pareikštas dėl Tarybos reglamento (ES) 2018/120 ( 1 ) su prašymu jį iš dalies panaikinti.

Šiuo klausimu ieškovas nurodo, kad jis prašo panaikinti pirmiau minėtas nuostatas, nes, kai šios nuostatos taikomos skirtingoms mėgėjų žvejybos rūšims, veikloms, kurios nėra bendros žuvininkystės politikos dalis, yra visiškai draudžiama jūros dugno žvejyba (Dicentrarchus labrax), skirta tik povandeniniams žvejams, todėl kyla pavojus veiklos išlikimui, pačiam sportui ir šio sektoriaus pramonei.

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 2 straipsnio 5 dalies, 3 straipsnio d punkto, 4 straipsnio d punkto ir 6 straipsnio d ir e punktų pažeidimu, nes ginčijamos nuostatos yra tiesioginės draudžiančios priemonės, taikomos jūros dugno mėgėjų ir povandeninei žvejybai, nors Taryba neturi kompetencijos, netgi dalinės, jas priimti.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento (ES) 2018/120 2 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 4 ir 5 dalių pažeidimu, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimu, nes aiškiai nukrypstama nuo priskirtų kompetencijų sistemos ir jų istorinės raidos.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento (ES) 2018/120 2 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 4 ir 5 dalių pažeidimu, taip pat su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniuose įtvirtinto lygybės ir nediskriminavimo principo pažeidimu, nes taikomas tas pats įgyvendinimo aktas jūros dugno žvejybos galimybėms, tačiau remiantis skirtingais kriterijais. Abi kategorijos nėra panašios, kaip tų pačių priemonių adresatai.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento (ES) 2018/120 2 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 4 ir 5 dalių pažeidimu, taip pat su proporcingumo principo, siejamo su SESV 43 straipsnio 3 dalimi, pažeidimu. Šiuo klausimu tvirtinama, kad šioje byloje nagrinėjamame reglamente jūros dugno žvejybos galimybių nustatymas tiek komercinei, tiek mėgėjų žvejybai atitinka tikslą gerokai sumažinti šiaurinių išteklių mirtingumą sudarant sąlygas bent kiek padidėti biomasės kiekiui ir kad šį tikslą galima pasiekti taikant mažiau ribojančią priemonę nei radikalus jūros dugno žvejybos draudimas. Dėstydamas šį ieškinio pagrindą, ieškovas taip pat teigia, kad buvo pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12, 16, 37 ir 52 straipsniai.


( 1 ) 2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018, p. 1).