201806150881955092018/C 231/402442018TC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL20180420313222

Zadeva T-244/18: Tožba, vložena 20. aprila 2018 – Synergy Hellas/Komisija


C2312018SL3120120180420SL0040312322

Tožba, vložena 20. aprila 2018 – Synergy Hellas/Komisija

(Zadeva T-244/18)

2018/C 231/40Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Αtene, Grčija) (zastopnik: K. Damis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbi ugodi;

sklep Komisije C(2018) 1115 final z dne 19. februarja 2018 o izterjavi zneska 76282,08 EUR, skupaj z obrestmi, od „d.d.Synergy HELLAS ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS“, razglasi za ničen, in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 85 Uredbe Komisije (ES, Euratom) 2342/2002 ( 1 ).

Zavrnitev legitimne zahteve s strani Komisije, o podaljšanju roka za plačilo, kljub temu da je bilo odplačane že 73 % glavnice, skupaj z vsemi obrestmi, in je bilo že vzpostavljeno jamstvo, ki ga Komisija zahteva za celoten prvotno dolgovani znesek, skupaj z obrestmi, je v nasprotju z določbami tega člena;

obrazložitev Komisije v zvezi s temeljno nezakonitostjo izpodbijanega ukrepa je neutemeljena;

Komisija ni izpolnila obveznosti obrazložitve izpodbijanega sklepa.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev in/ali prekoračitev diskrecijske pravice ter kršitev načela „dobrega upravljanja“.

Komisija je prekoračila meje svoje diskrecijske pravice, saj je izpodbijani sklep sprejela ne da bi upoštevala dejanske podatke, ki ji jih je predložila tožeča stranka in je predvidela rešitve, ki bi lahko vodile do njenega stečaja.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti.

Izpodbijani sklep, poleg tega da ni ukrep, ki je potreben za doseganje želenega cilja, tožečo stranko, glede na to da ta še naprej plačuje, pretirano bremeni, s čimer se bistveno ogroža njen obstoj.


( 1 ) Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 4, str. 145).