201806150881955092018/C 231/402442018TC23120180702RO01ROINFO_JUDICIAL20180420313222

Cauza T-244/18: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2018 – Synergy Hellas/Comisia


C2312018RO3120120180420RO0040312322

Acțiune introdusă la 20 aprilie 2018 – Synergy Hellas/Comisia

(Cauza T-244/18)

2018/C 231/40Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Atena, Grecia) (reprezentant: K. Damis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

admiterea acțiunii;

anularea Deciziei Comisiei C(2018) 1115 final din 19 februarie 2018 privind recuperarea sumei de 76282,08 euro, majorată cu dobânzi, de la „d.d.Synergy HELLAS ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS”;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea articolului 85 din Regulamentul (CE/Euratom) 2342/2002 al Comisiei ( 1 ).

Este contrar dispozițiilor articolului menționat refuzul Comisiei de a admite cererea legitimă de prelungire a termenului de plată, în condițiile în care s-a plătit 73 % din capital, inclusiv toate dobânzile și a fost instituită garanția personală cerută de Comisie pentru întreaga sumă datorată inițial, fără dobânzi;

nu este fondată motivarea Comisiei cu privire la legitimitatea actului atacat;

Comisia nu și-a îndeplinit obligația de motivare a deciziei atacate.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea puterii discreționare și/sau pe excesul de puterea și pe încălcarea principiului bunei administrări

Comisia a depășit limitele puterii sale discreționare, întrucât a adoptat decizia atacată fără a ține seama de împrejurările de fapt pe care le-a prezentat reclamanta și a prevăzut soluții care ar putea conduce în cele din urmă la lichidarea reclamantei.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității

Pe lângă faptul că decizia atacată nu reprezintă o măsură necesară pentru atingerea obiectivului urmărit, având în vedere că reclamanta continuă să plătească, aceasta afectează foarte mult reclamanta, amenințându-i în definitiv însăși existența.


( 1 ) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO 2002, L 357, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 4, p. 3).