201806150881955092018/C 231/402442018TC23120180702HR01HRINFO_JUDICIAL20180420313222

Predmet T-244/18: Tužba podnesena 20. travnja 2018. – Synergy Hellas protiv Komisije


C2312018HR3120120180420HR0040312322

Tužba podnesena 20. travnja 2018. – Synergy Hellas protiv Komisije

(Predmet T-244/18)

2018/C 231/40Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Αtena, Grčka) (zastupnik: K. Damis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

usvoji tužbu;

poništi Komisijinu odluku C(2018) 1115 final od 19. veljače 2018. o povratu 76282,08 eura, uvećano za kamatu, od društva „d.d.Synergy HELLAS ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS”·i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 85. Uredbe Komisije (EZ/Euratom) 2342/2002 ( 1 ).

Odredbama tog članka suprotno je Komisijino odbijanje prihvaćanja legitimnog zahtjeva za produljenje roka za plaćanje, iako je već otplaćeno 73 % glavnice, uključujući cijelu kamatu, i iako je već izdano osobno jamstvo koje je Komisija zatražila za plaćanje cijelog iznosa koji se izvorno duguje uz kamate;

obrazloženje Komisije u vezi s temeljnim legitimitetom pobijane mjere je neosnovano;

Komisija je povrijedila svoju obvezu obrazlaganja pobijane odluke.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi i/ili prekoračenju diskrecijske ovlasti i na povredi načela „dobre uprave”.

Komisija je prekoračila granice svoje diskrecijske ovlasti jer je donijela pobijanu odluku bez da je uzela u obzir činjenične podatke koje joj je predočio tužitelj te je predvidjela rješenja koja mogu dovesti do stečaja potonjega.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti.

Pobijanom odlukom, usto što nije nužna mjera za postizanje cilja kojem se teži, se pretjerano opterećuje tužitelja s obzirom na to da on nastavlja plaćati, i na taj mu se način ugrožava samo postojanje.


( 1 ) Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL 2002., L 357, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 3., str.7.).