201806150831955152018/C 231/372412018TC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL20180418293022

Zadeva T-241/18: Tožba, vložena 18. aprila 2018 – Bruno/Komisija


C2312018SL2920120180418SL0037292302

Tožba, vložena 18. aprila 2018 – Bruno/Komisija

(Zadeva T-241/18)

2018/C 231/37Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgija) (zastopnica: N. de Montigny, odvetnica)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi in razsodi

razglasitev ničnosti odločitve OPSP z dne 4. julija 2017;

po potrebi razglasitev ničnosti izrecne odločbe o zavrnitvi pritožbe z dne 18. januarja 2018;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba prava s strani Evropske komisije pri uporabi členov 11(1) in 12(1) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ker je Komisija v svoji odločbi zavrnila prošnjo tožeče stranke za dodelitev odpravnine, določene v členu 12(2) navedene priloge, in s čimer je tožečo stranko, nasprotno, zavezala k uporabi člena 11(1) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki pa naj se v njenem primeru ne bi uporabljal.

2.

Drugi tožbeni razlog: ugovor nezakonitosti, ker naj bi bili z zgorajnavedenimi določbami Kadrovskih predpisov zaradi obstoja pravne praznine kršeni načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije.