4.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 190/41


Tožba, vložena 4. aprila 2018 – Biolatte/EUIPO (Biolatte)

(Zadeva T-229/18)

(2018/C 190/65)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Biolatte Oy (Turku, Finska) (zastopnik: J. Ikonen, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Biolatte“ – prijava št. 15759 319

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. februarja 2018 v zadevi R 351/2017-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo v celoti razveljavi;

odredi registracijo besedne znamke v skladu s prijavo družbe Biolatte Oy, vloženo 17. avgusta 2016 (kakor je bila spremenjena 28. oktobra 2016).

Navajani tožbeni razlog

Kršitev 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.