4.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/41


Beroep ingesteld op 4 april 2018 — Biolatte/EUIPO (Biolatte)

(Zaak T-229/18)

(2018/C 190/65)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Biolatte Oy (Turku, Finland) (vertegenwoordiger: J. Ikonen, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniewoordmerk „Biolatte” — inschrijvingsaanvraag nr. 15 759 319

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 6 februari 2018 in zaak R 351/2017-1

Conclusies

de bestreden beslissing in haar geheel vernietigen;

gelasten dat het woordmerk wordt ingeschreven overeenkomstig de aanvraag van Biolatte Oy van 17 augustus 2016 (zoals gewijzigd op 28 oktober 2016).

Aangevoerd middel

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.