4.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 190/41


Tužba podnesena 4. travnja 2018. – Biolatte protiv EUIPO-a (Biolatte)

(Predmet T-229/18)

(2018/C 190/65)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Biolatte Oy (Turku, Finska) (zastupnik: J. Ikonen, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Biolatte” – Prijava za registraciju br. 15 759 319

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. veljače 2018. u predmetu R 351/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

u cijelosti poništi pobijanu odluku;

odobri registraciju verbalnog žiga u skladu s prijavom društva Biolatte Oy podnesenom 17. kolovoza 2016. (kako je izmijenjena 28. listopada 2016.).

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.