4.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 190/41


Žaloba podaná dne 4. dubna 2018 – Biolatte v. EUIPO (Biolatte)

(Věc T-229/18)

(2018/C 190/65)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Biolatte Oy (Turku, Finsko) (zástupce: J. Ikonen, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Biolatte“ – Přihláška č. 15 759 319

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 6. února 2018, ve věci R 351/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v plném rozsahu;

uložil provedení zápisu slovní ochranné známky v souladu s přihláškou ochranné známky společnosti Biolatte Oy, podané dne 17. srpna 2016 (ve znění změn ze dne 28. října 2016).

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.