4.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 190/39


Tožba, vložena 3. aprila 2018 – Microsemi Europe in Microsemi/Komisija

(Zadeva T-227/18)

(2018/C 190/64)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: Microsemi Europe Ltd (Reading, Združeno kraljestvo) in Microsemi Corp. (Aliso Viejo, Kalifornija, Združene države) (zastopnika: D. Aulfes in J. Lenz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

sklep Komisije z dne 23. januarja 2018 (v zvezi z zadevo AT.40529 – TSMC), ki se opira na člen 18(3) Uredbe (ES) št. 1/2003, razglasi za ničen,

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata dvanajst tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: bistvena kršitev postopka, ker naj naslovnik sklepa ne bi bil naveden dovolj jasno in določljivo

2.

Drugi tožbeni razlog: nepristojnost v delu, v katerem bi bilo treba drugonavedeno tožečo stranko šteti za naslovnico izpodbijanega sklepa

Tožeči stranki navajata, da Komisija ni pristojna za izdajo pravnih aktov s pravnimi učinki, ki presegajo ozemlje Evropske unije, in da od podjetja s sedežem v Združenih državah Amerike ne more zahtevati informacij.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev Pogodb in predpisov, ki se uporabijo za izvajanje Pogodb, v delu, v katerem bi bilo treba drugonavedeno tožečo stranko šteti za naslovnico izpodbijanega sklepa

Na tem mestu je navedeno, da naj Komisija od podjetja s sedežem v Združenih državah Amerike ne bi mogla zahtevati informacij, in da naj temu podjetju ne bi smelo posredovati neresničnega obvestila o možnosti naložitve glob.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev Pogodb in predpisov, ki se uporabijo za izvajanje Pogodb

Tožeči stranki dalje trdita, da naj Komisija v skladu z uvodno izjavo 23 Uredbe (ES) št. 1/2003 ne bi smela zahtevati globalnih informacij o vseh podjetjih v skupini podjetij, temveč le informacije, ki se nanašajo na evropski trg.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev Pogodb in predpisov, ki se uporabijo za izvajanje Pogodb

Dalje je navedeno, da naj bi Komisija kršila tudi načelo sorazmernosti, če se zahtevajo tudi informacije o trgih izven Evropske unije.

6.

Šesti tožbeni razlog: kršitev Pogodb in predpisov, ki se uporabijo za izvajanje Pogodb, v delu, v katerem bi bilo treba prvonavedeno tožečo stranko šteti za naslovnico izpodbijanega sklepa.

Na tem mestu je navedeno, da naj bi bilo, če se od hčerinske družbe v Evropski uniji zahtevajo informacije o matični družbi v Združenih državah Amerike in drugih povezanih podjetjih v Evropi, kršeno načelo sorazmernosti.

7.

Sedmi tožbeni razlog: zloraba pooblastil

Tožeči stranki trdita, da naj bi zahteva za informacije o povezanih podjetjih v Evropski uniji pomenila zlorabo pooblastil, ker naj bi bilo mogoče informacije zahtevati neposredno od teh podjetij.

8.

Osmi tožbeni razlog: bistvena kršitev postopka zaradi nezadostne obrazložitve izpodbijanega sklepa

9.

Deveti tožbeni razlog: bistvena kršitev postopka zaradi nezadostne navedbe namena zahteve za informacije

10.

Deseti tožbeni razlog: bistvena kršitev postopka, ker naj vprašanja, ki so postavljena z izpodbijanim sklepom, ne bi bila dopustna

11.

Enajsti tožbeni razlog: kršitev Pogodb in predpisov, ki se uporabijo za izvajanje Pogodb, ker naj vprašanja, ki so postavljena z izpodbijanim sklepom, ne bi bila določna

12.

Dvanajsti tožbeni razlog: kršitev Pogodb in predpisov, ki se uporabijo za izvajanje Pogodb