4.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 190/39


Tužba podnesena 3. travnja 2018. – Microsemi Europe i Microsemi protiv Komisije

(Predmet T-227/18)

(2018/C 190/64)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Microsemi Europe Ltd (Reading, Ujedinjena Kraljevina) i Microsemi Corp. (Aliso Viejo, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: D. Aulfes i J. Lenz, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Odluku Komisije od 23. siječnja 2018. (u vezi s predmetom AT.40529 – TSMC), koja se temelji na članku 18. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2003,

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi tužitelji ističu dvanaest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: povreda bitnih postupovnih odredaba jer adresat odluke nije dovoljno jasno naveden niti se može dovoljno jasno identificirati

2.

Drugi tužbeni razlog: nenadležnost, ako drugog tužitelja treba smatrati adresatom pobijane odluke

Tužitelji ističu da Komisija nije nadležna za donošenje pravnih akata s pravnim učincima koji prelaze područje Europske unije i da poduzeće sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ne može obvezati na pružanje informacija.

3.

Treći tužbeni razlog: povreda Ugovorâ i pravnih odredaba koje treba primijeniti prilikom njihove provedbe, ako drugog tužitelja treba smatrati adresatom pobijane odluke

Ovdje se ističe da Komisija poduzeće sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ne može obvezati na pružanje informacija i da ga ne smije netočno obavijestiti o mogućnosti donošenja novčanih sankcija.

4.

Četvrti tužbeni razlog: povreda Ugovorâ i pravnih odredaba koje treba primijeniti prilikom njihove provedbe

Nadalje, tužitelji ističu da Komisija u skladu s uvodnom izjavom 23. Uredbe (EZ) br. 1/2003 ne smije zahtijevati informacije o svim poduzećima iz grupe poduzeća na globalnoj razini, nego samo informacije koje se odnose na europsko tržište.

5.

Peti tužbeni razlog: povreda Ugovorâ i pravnih odredaba koje treba primijeniti prilikom njihove provedbe

Nadalje, ističe se da Komisija povređuje i načelo proporcionalnosti ako se zahtijevaju i informacije o tržištima izvan Europske unije.

6.

Šesti tužbeni razlog: povreda Ugovorâ i pravnih odredaba koje treba primijeniti prilikom njihove provedbe, ako prvog tužitelja treba smatrati adresatom pobijane odluke

Ovdje se ističe da se povređuje načelo proporcionalnosti ako se od društva kćeri u Europskoj uniji zahtijevaju informacije o društvu majci u Sjedinjenim Američkim Državama i o drugim povezanim društvima u Europi.

7.

Sedmi tužbeni razlog: zlouporaba ovlasti

Tužitelji ističu da zahtijevanje informacija o povezanim društvima u Europskoj uniji predstavlja zlouporabu ovlasti jer bi se ta društva mogla obvezati na izravno pružanje informacija.

8.

Osmi tužbeni razlog: povreda bitnih postupovnih odredaba zbog nedovoljnog obrazloženja pobijane odluke

9.

Deveti tužbeni razlog: povreda bitnih postupovnih odredaba zbog nedovoljnog opisa svrhe zahtjeva za informacije

10.

Deseti tužbeni razlog: povreda bitnih postupovnih odredaba jer su pitanja postavljena pobijanom odlukom nedopuštena

11.

Jedanaesti tužbeni razlog: povreda Ugovorâ i pravnih odredaba koje treba primijeniti prilikom njihove provedbe jer pitanja postavljena pobijanom odlukom nisu precizna

12.

Dvanaesti tužbeni razlog: povreda Ugovorâ i pravnih odredaba koje treba primijeniti prilikom njihove provedbe