4.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/38


Beroep ingesteld op 28 maart 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO)

(Zaak T-221/18)

(2018/C 190/62)

Taal van het verzoekschrift: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Torrefazione Caffè Michele Battista (Triggiano, Italië) (vertegenwoordigers: V. Franchini, F. Paesan en R. Bia, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het merk „BATTISTINO” –internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie nr. 1 070 313

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 22 januari 2018 in zaak R 402/2017-5

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen en dientengevolge het verzoek tot nietigverklaring van het betwiste merk afwijzen;

het EUIPO en verweerder verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure en in die van de twee vorige procedures bij de nietigheidsafdeling van het EUIPO en de vijfde kamer van beroep van het EUIPO.

Aangevoerd middel

Schending van artikel 64, lid 2, artikel 60, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 2017/1001.