4.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 190/38


Prasība, kas celta 2018. gada 28. martā – Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (“BATTISTINO”)

(Lieta T-221/18)

(2018/C 190/62)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Itālija) (pārstāvji: V. Franchini, F. Paesan un R. Bia, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Itālija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: preču zīmes “BATTISTINO” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību Nr. 1 070 313

Informācija par procesu EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 22. janvāra lēmums lietā R 402/2017–5

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un līdz ar to noraidīt pieteikumu par apstrīdētās preču zīmes spēkā neesamības atzīšanu un

piespriest EUIPO un otrai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā, kā arī abos iepriekšējos procesos EUIPO Anulēšanas nodaļā un EUIPO Apelācijas piektajā padomē.

Izvirzītie pamati

Regulas 2017/1001 64. panta 2. punkta, 60. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.