4.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 190/38


Žaloba podaná dne 28. března 2018 – Torrefazione Caffè Michele Battista v. EUIPO – Battista Nino Caffè (BATTISTINO)

(Věc T-221/18)

(2018/C 190/62)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Itálie) (zástupci: V. Franchini, F. Paesan a R. Bia, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie ochranné známky BATTISTINO – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 070 313.

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. ledna 2018, ve věci R 402/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí s následným zamítnutím návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky; a

uložil EUIPO a odpůrci zaplatit náhradu nákladů tohoto řízení a obou předcházejících řízení před zrušovacím oddělením EUIPO a před pátým odvolacím senátem EUIPO.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 64 odst. 2, čl. 60 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.