4.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 190/37


Tožba, vložena 28. marca 2018 – Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino)

(Zadeva T-220/18)

(2018/C 190/61)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italija) (zastopniki: V. Franchini, F. Paesan in R. Bia, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija za figurativno znamko, ki vsebuje besedni element „Battistino“ – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 071 387

Postopek pred EUIPO: postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. januarja 2018 v zadevi R 400/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razveljavitev izpodbijane odločbe in temu ustrezno zavrnitev zahteve za razglasitev ničnosti izpodbijane znamke; in

EUIPO in drugemu udeležencu naj se naloži plačilo stroškov tega postopka ter obeh predhodnih postopkov pred oddelkom za izbris pri EUIPO in petim odborom za pritožbe pri EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 64(2), člena 60(1)(a) in člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.