4.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/37


Beroep ingesteld op 28 maart 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino)

(Zaak T-220/18)

(2018/C 190/61)

Taal van het verzoekschrift: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italië) (vertegenwoordigers: V. Franchini, F. Paesan en R. Bia, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: internationale inschrijving, met aanduiding van de Europese Unie, van het beeldmerk met het woordelement „Battistino” — internationale inschrijving nr. 1 071 387 met aanduiding van de Europese Unie

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 22 januari 2018 in zaak R 400/2017-5

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing en dientengevolge afwijzing van de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk;

verwijzing van het EUIPO en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep in de kosten van de onderhavige procedure en in die van de twee eerdere procedures voor de nietigheidsafdeling van het EUIPO en de vijfde kamer van beroep van het EUIPO.

Aangevoerd middel

schending van artikel 64, lid 2, van artikel 60, lid 1, onder a), en van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.