4.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 190/37


Tužba podnesena 28. ožujka 2018. – Torrefazione Caffè Michele Battista protiv EUIPO-a – Battista Nino Caffè (Battistino)

(Predmet T-220/18)

(2018/C 190/61)

Jezik na kojem je tužba podnesena: talijanski

Stranke

Tužitelj: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italija) (zastupnici: V. Franchini, F. Paesan i R. Bia, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u vezi s figurativnim žigom koji sadrži verbalni element Battistino – međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 071 387

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. siječnja 2018. u predmetu R 400/2017-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i slijedom toga odbije zahtjev za proglašavanje spornog žiga ništavim i

naloži EUIPO-u i drugoj strani u postupku snošenje troškova ovog postupka kao i dvaju ranijih postupaka pred odjelom za poništaje EUIPO-a i petim žalbenim vijećem EUIPO-a.

Tužbeni razlog

Povreda članka 64. stavka 2., članka 60. stavka 1. točke (a) i članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe n. 2017/1001.