4.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 190/37


Sag anlagt den 28. marts 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista mod EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino)

(Sag T-220/18)

(2018/C 190/61)

Stævningen er affattet på italiensk

Parter

Sagsøger: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italien) (ved advokaterne V. Franchini, F. Paesan og R. Bia)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl

Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af figurmærket indeholdende ordbestanddelen »Battistino« — International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, nr. 1 071 387

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 22. januar 2018 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 400/2017-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, hvorved ugyldighedsbegæringen vedrørende det omtvistede varemærke forkastes.

EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagens behandling for Retten og i forbindelse med den forudgående behandling af sagen ved ugyldighedsafdelingen ved EUIPO og ved Femte Appelkammer ved EUIPO.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 64, stk. 2, artikel 60, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.