28.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 182/28


2018 m. kovo 30 d. pareikštas ieškinys byloje – Piaggio & C. / EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori)

(Byla T-219/18)

(2018/C 182/32)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italija), atstovaujama advokato F. Jacobacci

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taidžou, Kinija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Dizaino, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Dizainas, dėl kurio kilo ginčas: Sąjungos dizainas Nr. 1 783 655-0002.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. sausio 19 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1496/2015-3.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

pripažinti savininkės registruoto Bendrijos dizaino Nr. 1 783 655-0002 registraciją negaliojančia, remiantis visais šiame ieškinyje nurodytais pagrindais,

remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 190 straipsniu nurodyti atsakovei ir savininkei padengti procedūros Apeliacinėje taryboje išlaidas,

priteisti iš EUIPO ir galimų į bylą įstojusiųjų šalių visas su šia procedūra susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Klaidingas Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnio aiškinimas ir taikymas.

Reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies e punkto pažeidimas.

Reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies f punkto pažeidimas.