201806010111915512018/C 211/312142018TC21120180618SL01SLINFO_JUDICIAL20180327242521

Zadeva T-214/18: Tožba, vložena 27. marca 2018 – Briois/Parlament


C2112018SL2410120180327SL0031241252

Tožba, vložena 27. marca 2018 – Briois/Parlament

(Zadeva T-214/18)

2018/C 211/31Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francija) (zastopnik: F. Wagner, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2018 o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu 2017/2221(IMM), ki se nanaša na sprejetje poročila Odbora za pravne zadeve A8-0011/2018, razglasi za ničen;

Evropskemu parlamentu naloži, naj Steevu Briosu plača znesek v višini 35000 EUR iz naslova odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo,

Evropskemu parlamentu naloži, naj Steevu Briosu plača znesek v višini 5000 EUR iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo;

Evropskemu parlamentu naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljevanju: Protokol), ker izjava S. Brioisa, na podlagi katere je bil zoper njega v njegovi matični državi članici uveden kazenski pregon, pomeni mnenje, izraženo pri opravljanju njegovih poslanskih funkcij v smislu navedene določbe.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 9 Protokola, saj je Parlament, s tem ko je sprejel sklep o odvzemu imunitete S. Brioisu, kršil tako besedilo kot smisel te določbe, zaradi česar je navedeni sklep ničen.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načel enakega obravnavanja in dobrega upravljanja.

Prvič, tožeča stranka meni, da je Parlament kršil načelo enakega obravnavanja glede nje v razmerju do poslancev, ki sicer niso v enakem, ampak vsaj v primerljivem položaju, in je zato kršil tudi načelo dobrega upravljanja, ki pomeni, da ima pristojna institucija obveznost, da skrbno in nepristransko preuči vse upoštevne elemente obravnavanega primera.

Drugič, tožeča stranka meni, da skupek indicev omogoča sklep o očitnem primeru fumus persecutionis glede nje.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe, ker z njenim zaslišanjem pred Odborom za pravne zadeve niso bile dovolj zagotovljene njene pravice in načelo kontradiktornosti. Tožeča stranka trdi, da to, da ni bila pozvana, naj se na plenarnem zasedanju izjavi o odvzemu njene imunitete, ni samo v nasprotju s splošnimi pravnimi načeli, ampak tudi z zdravim razumom in večino parlamentarnih praks.