14.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 166/47


Acțiune introdusă la 27 martie 2018 – Brita/EUIPO (Formă de robinet pentru pregătirea şi distribuirea de băuturi)

(Cauza T-213/18)

(2018/C 166/60)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Brita GmbH (Taunusstein, Germania) (reprezentant: P. Koch Moreno, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: Marcă tridimensională a Uniunii Europene în negru şi alb (formă de robinet pentru pregătirea şi distribuirea de băuturi) – cererea de înregistrare nr. 16 053 068

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 22 ianuarie 2018 în cauza R 1864/2017-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

dispunerea admiterii cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene nr. 16 053 068 pentru ansamblul bunurilor şi serviciilor care fac parte din clasele 7, 11, 21, 37 şi 40;

obligarea EUIPO la plata tuturor cheltuielilor de judecată (cele proprii şi cele efectuate de Brita GmbH).

Motivul invocat

Încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001.