14.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 166/47


Kanne 27.3.2018 – Brita v. EUIPO (Juomien valmistamiseen ja jakeluun käytetyn hanan muoto)

(Asia T-213/18)

(2018/C 166/60)

Oikeudenkäyntikieli:englanti

Asianosaiset

Kantaja: Brita GmbH (Taunusstein, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Koch Moreno)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Kolmiulotteinen EU-tavaramerkki mustana ja valkoisena (Juomien valmistamiseen ja jakeluun käytetyn hanan muoto) – Rekisteröintihakemus nro 16 053 068

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 22.1.2018 asiassa R 1864/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

määrää hyväksymään EU-tavaramerkkihakemuksen nro 16 053 068 kaikkia haettuja luokkiin 7, 11, 21, 37 ja 40 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.