14.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 166/46


2018 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Porsche / EUIPO (lengvieji automobiliai)

(Byla T-210/18)

(2018/C 166/59)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Štutgartas, Vokietija), atstovaujama advokato C. Klawitter

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Autec AG (Niurnbergas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Dizaino, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Dizainas, dėl kurio kilo ginčas: Bendrijos dizainas Nr. 198387-0001

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. sausio 19 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 941/2016-3

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir atmesti prašymą pripažinti ginčijamo Bendrijos dizaino Nr. 198387-0001 registraciją negaliojančia.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 6/2002 5 straipsnio pažeidimas,

Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnio pažeidimas.