14.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 166/46


Žaloba podaná dne 22. března 2018 – Porsche v. EUIPO – Autec (osobní motorové vozidlo)

(Věc T-210/18)

(2018/C 166/59)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Německo) (zástupce: C. Klawitter, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Autec AG (Norimberk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporného (průmyslového) vzoru: Žalobkyně

Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství č. 198387-0001

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. ledna 2018, ve věci R 941/2016-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil a zamítl návrh na prohlášení neplatnosti napadeného (průmyslového) vzoru Společenství č. 198387-0001.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 5 nařízení č. 6/2002;

Porušení článku 6 nařízení č. 6/2002.