14.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 166/46


Kanne 22.3.2018 – Porsche v. EUIPO – Autec (Moottoriajoneuvot)

(Asia T-209/18)

(2018/C 166/58)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Klawitter)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Autec AG (Nürnberg, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen mallin haltija: Kantaja

Riidanalainen malli: Yhteisömalli nro 1230593-0001

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 19.1.2018 asiassa R 945/2016-3 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää vaatimuksen kyseessä olevan yhteisömallin nro 1230593-0001 julistamisesta mitättömäksi.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 6/2002 5 artiklaa on rikottu.

Asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa on rikottu.