7.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/72


Kanne 16.3.2018 – Rietze v. EUIPO – Volkswagen (ajoneuvot)

(Asia T-192/18)

(2018/C 161/90)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Saksa) (edustaja: asianajaja M. Krogmann)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Volkswagen AG (Wolfsburg, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen mallin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro DM/073118-3

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 11.1.2018 asiassa R 1244/2016-3 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa kolmannen valituslautakunnan päätöksen ja julistaa mallin nro DM/073118-3 kansainvälisen rekisteröinnin Euroopan unionissa mitättömäksi

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 6/2002 4 artiklan 1 kohtaa yhdessä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa on rikottu.

Asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 2 kohtaa on rikottu.