7.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/71


Tožba, vložena 16. marca 2018 – Rietze/EUIPO – Volkswagen (motorna vozila)

(Zadeva T-191/18)

(2018/C 161/89)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Nemčija) (zastopnik: M. Krogmann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Volkswagen AG (Wolfsburg, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik spornega modela: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevni sporni model: model Skupnosti št. 762851-0001

Izpodbijana odločba: odločba tretjega odbora za pritožbe EUIPO z dne 11. januarja 2018 v zadevi R 1203/2016-3

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo tretjega odbora za pritožbe in model Skupnosti št. 762851-0001 razglasi za ničen;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 4(1) v povezavi s členom 6(1)(b) Uredbe št. 6/2002;

kršitev člena 6(2) Uredbe št. 6/2002.