7.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/71


Acțiune introdusă la 16 martie 2018 – Rietze/EUIPO – Volkswagen (autovehicule)

(Cauza T-191/18)

(2018/C 161/89)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Germania) (reprezentant: M. Krogmann, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul desenului sau modelului industrial în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Desenul sau modelul industrial în litigiu: desenul sau modelul industrial comunitar nr. 762851-0001

Decizia atacată: Decizia Camerei a treia de recurs a EUIPO din 11 ianuarie 2018 în cauza R 1203/2016-3

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a treia de recurs și declararea nulității desenului sau modelului industrial comunitar nr. 762851-0001;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 4 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 6/2002;

încălcarea articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002.