7.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/68


Acțiune introdusă la 8 martie 2018 – Mende Omalanga/Consiliul

(Cauza T-176/18)

(2018/C 161/84)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Lambert Mende Omalanga (Kinshasa, Republica Democrată Congo) (reprezentanți: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois și A. Guillerme, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (PESC) 2017/2282 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo în măsura în care aceasta menţine numele reclamantului la poziţia nr. 12 din anexa II la Decizia 2010/788/PESC şi la poziţia nr. 12 din anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005;

constatarea nelegalităţii dispoziţiilor articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Decizia 2010/788/PESC, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2016/2231/PESC şi ale articolului 2b alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive, care sunt în esenţă identice sau similare cu cele invocate în cauza T-163/18, Amisi Kumba/Consiliul.