7.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/67


2018. március 8-án benyújtott kereset – Mutondo kontra Tanács

(T-174/18. sz. ügy)

(2018/C 161/82)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kalev Mutondo (Kinshasa, Kongói Demokratikus Köztársaság) (képviselők: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois és A. Guillerme ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról szóló, 2017. december 11-i (KKBP) 2017/2282 tanácsi végrehajtási határozatot, amennyiben az fenntartja a felperest a 2010/788/KKBP határozat II. mellékletének 16. pontjában, valamint az 1183/2005/EK rendelet Ia. mellékletének 16. pontjában;

állapítsa meg a (KKBP) 2016/2231 határozattal, illetve az 1183/2005/EK rendelet 2a. cikke (1) bekezdésének c) pontjával módosított 2010/788/KKBP határozat 3. cikke (2) bekezdése c) pontja rendelkezéseinek jogellenességét;

a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik, amelyek lényegében azonosak a T-163/18. sz., Amisi Kumba kontra Tanács ügy keretében hivatkozott jogalapokkal, vagy azokhoz hasonlóak.