7.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/61


2018 m. kovo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Kahimbi Kasagwe / Taryba

(Byla T-165/18)

(2018/C 161/73)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinšasa, Kongo Demokratinė Respublika), atstovaujamas advokatų T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois ir A. Guillerme

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/2282, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, kiek juo ieškovo pavardė palikta Sprendimo 2010/788/BUSP II priedo sąraše Nr. 7 ir Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 Ia priedo sąraše Nr. 7,

pripažinti Sprendimo 2010/788/BUSP, iš dalies pakeisto Sprendimu 2016/2231/BUSP, 3 straipsnio 2 dalies a punkto ir Reglamento Nr. 1183/2005 2b straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas neteisėtomis,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais, kurie iš esmės yra tokie patys arba panašūs į tuos, kuriais remiamasi byloje T-163/18, Amisi Kumba / Taryba.