7.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/60


2018. március 8-án benyújtott kereset – Amisi Kumba kontra Tanács

(T-163/18. sz. ügy)

(2018/C 161/71)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Kongói Demokratikus Köztársaság) (képviselők: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois és A. Guillerme ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról szóló, 2017. december 11-i (KKBP) 2017/2282 tanácsi végrehajtási határozatot, amennyiben az fenntartja a felperest a 2010/788/KKBP határozat II. mellékletének 2. pontjában, valamint az 1183/2005/EK rendelet Ia. mellékletének 2. pontjában;

állapítsa meg a (KKBP) 2016/2231 határozattal, illetve az 1183/2005/EK rendelet 2a. cikke (1) bekezdésének b) pontjával módosított 2010/788/KKBP határozat 3. cikke (2) bekezdése b) pontja rendelkezéseinek jogellenességét;

a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a védelemhez való jog megsértésére, ezen belül az intézkedések igazolására és a hatékony bírói jogvédelem biztosítására alkalmas indokolás nyújtására vonatkozó kötelezettség megsértésére, továbbá a meghallgatáshoz való jog megsértésére alapított jogalap.

2.

A második, a nyilvánvaló értékelési hibára alapított jogalap a felperesnek a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt, az emberi jogok súlyos megsértésének minősülő cselekményekben való részvételét illetően.

3.

A harmadik, a magánélet tiszteletben tartásához való jog, a tulajdonhoz való jog és az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap.

4.

A negyedik, a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. december 12-i (KKBP) 2016/2231 tanácsi határozattal (HL 2016. L 336I., 7. o.) és a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2005. július 18-i 1183/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 193., 1. o.) 2a. cikke (1) bekezdésének b) pontjával módosított, a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2008/369/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. december 20-i 2010/788/KKBP tanácsi határozat (HL 2010. L 336., 30. o.) 3. cikke (2) bekezdése b) pontja rendelkezéseinek jogellenességére alapított jogalap.